Logistiek vastgoed is het nieuwe goud

Logistiek vastgoed is inderdaad het nieuwe goud. Vastgoedinvesteerders staan te springen om geld in logistieke centra te steken. Naar verwachting blijft de vraag naar logistiek de komende jaren sterk groeien, naar schatting van sommige experts wel met twintig procent. Het investeringsvolume in de logistiek vastgoedmarkt stijgt al enige jaren gestaag, van 100 miljoen euro in 2010 naar 2,6 miljard euro in 2019.

De groei van de logistieke sector wordt vooral gestuwd door e-commerce. We bestellen meer dan ooit. Die trend werd versterkt door de lockdown, toen fysieke winkels gesloten waren. De voorspelling is dat we ook na de corona crisis veel aan huis bestellen. Ook de goederenstromen tussen bedrijven groeien rap. Denk daarbij aan levering van voedingswaren aan supermarkten, maar ook aan bouwmaterialen voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Om al die goederenstromen in goede banen te leiden, zijn stadshubs onmisbaar. Het zijn logistieke centra aan de stadsranden, van waaruit de goederen over de stad worden verspreid.
Zie het als de laatste stap in de transportketens, de last mile: van het buitenland, naar groot distributiecentrum op het platteland, een ‘doos’ zo je wilt, naar hub aan de stadsrand, naar consument of bedrijf. De laatste kilometers worden bij voorkeur afgelegd met kleinschalig elektrisch vervoer.

‘De laatste meters worden onbetaalbaar. De planning is steeds minder voorspelbaar. Professionele spelers bieden inmiddels uitstootvrije stadslogistieke diensten. Waarom zou je nog zelf rijden? Zero emissie-zones vormen het eindspel voor de nu nog dieselende ondernemers in de steden en woonwijken.